Maatschappij

Ter Steege speelt van oudsher een belangrijke rol binnen de (lokale) gemeenschap. Veel van onze medewerkers zijn actief in het (plaatselijke) verenigingsleven.

We sponsoren goede doelen en ondersteunen sportverenigingen en culturele en maatschappelijke initiatieven om de levenskwaliteit te verbeteren.

De lokale sociale en economische betrokkenheid onderstrepen we door zoveel mogelijk diensten en goederen te betrekken van lokale partners.

Daarnaast hebben we bijvoorbeeld veel aandacht en expertise voor het behoud van cultureel erfgoed. Zo stellen we ons op als bewaker van cultureel erfgoed en passen we dit toe in onze ontwikkelingen.

Onze betrokkenheid bij de gemeenschap is zichtbaar door de vele leer- en werkplekken bij Ter Steege. We investeren graag in jonge mensen, ook zonder dat het ons op korte termijn direct voordeel oplevert. Daarnaast vergeten we ook de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt niet.

Ga naar projecten

Rieneke over Ter Steege Groep

Lees nu: ons Duurzaamheidsverslag 2023!

Ter Steege hernieuwt
industrieel erfgoed.

Bij binnenstedelijke ontwikkeling is het een uitdaging om bestaand en nieuw, verleden en toekomst op een organische manier met elkaar te verbinden. Als ontwikkelaar en bouwer respecteren we de (cultuur)historische waarde van het aanwezige erfgoed. We zien de landmarks van het verleden als een belangrijke pijler voor het stedenbouwkundig ontwerp. Daarom werken we samen met partners die op dit gebied tastbare toegevoegde waarde kunnen bieden.