De samenleving van vandaag en morgen

De samenleving van vandaag en morgen vraagt om maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ter Steege Groep is zich – al meer dan 100 jaar – bewust van de impact van al haar activiteiten op de maatschappij.

We willen bewust en structureel inhoud geven aan onze rol in de maatschappij en bijdragen aan het verduurzamen van onze activiteiten en producten. Hierin gaan we verder dan de wet ons verplicht. Onze dagelijkse aandacht voor mens, milieu en resultaat is verankerd in ons DNA: het Fundament van Ter Steege Groep.

Duurzaamheidsverslag 2023

Ter Steege zet in op social return

We maken deel uit van de samenleving, halen daar ons rendement uit en willen daar ook iets voor terugdoen. In het kader van Social Return ondersteunen we onder meer de (re-)integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervoor werkt Reginox, één van onze werkmaatschappijen, nauw samen met React Twente. Reginox biedt mensen met afstand tot de arbeidsmarkt leerwerkplekken aan, waardoor zij hun kans op een reguliere baan vergroten.