Visie en beleid

Onze visie is het waarborgen van het welzijn en welbevinden van alle betrokkenen bij de Ter Steege Groep. Anders gezegd: Het belang van alle partijen die op welke manier dan ook met Ter Steege te maken hebben, staat voorop. Uiteraard is dat de zakelijke opdrachtgever en de klant, maar ook de medewerker, de leverancier, de onderaannemer, de overheid en ga zo maar door.

Onze visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen in uitgewerkt in een beleid. Dit document is een leidraad voor de verschillende bedrijven van Ter Steege Groep. Aan de hand van richtlijnen kunnen zij specifieke doelen stellen en daarmee concreet invulling geven aan ons MVO-beleid.

Met ons MVO-beleid onderschrijven we de uitgangspunten van MVO Nederland (een kennis- en netwerkorganisatie die ondernemers inspireert en stimuleert om maatschappelijk verantwoord te ondernemen).

Onze bijdrage aan de samenleving

Sporttalenten timmeren aan de weg

Er zijn voor de samenleving.
We willen niet anders.

“Dankzij Ter Steege heb ik in Kenia kunnen meehelpen aan de bouw van 12 woningen voor kwetsbare families. Het was een ervaring met een lach en een traan. Fantastisch om op deze manier een steentje bij te dragen aan een betere maatschappij.”

Lucas Godeke | Metselaar bij Oude Lenferink Bouw Vastgoed