SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

SDG’s (Sustainable Development Goals of wel Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen die de wereld in 2030 een stuk mooier maken. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De SDG’s zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis en het zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen, die liepen van 2000 tot 2015. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen. Ter Steege Groep ondersteunt deze doelen.

Bij diverse SDG’s zien wij raakvlakken met onze eigen thema’s en doelen die wij onszelf gesteld hebben. SDG 3 sluit naadloos aan bij onze zorg voor het welzijn en welbevinden van onze medewerkers en alle activiteiten die wij hiervoor ontplooien. SDG 4 zit in ons DNA verankerd. Ter Steege is een opleider in hart en nieren. De SDG’s 8, 11, 12, 13 en 15 sluiten misschien nog wel het meest aan bij onze bedrijfsvoering. Wij willen bewust en structureel inhoud geven aan onze rol in de maatschappij en aan het verduurzamen van onze activiteiten en producten.