Fundament

Ons gedachtegoed is vastgelegd in ‘Het Fundament van Ter Steege Groep’. Het Fundament is zowel onze toetssteen als onze leidraad. Het stuurt onze manier van samenwerken met onze stakeholders en bepaalt hoe we invulling geven aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheden. Het ‘hart’ van het Fundament wordt gevormd door onze drie kernwaarden en hun betekenis voor onze organisatie: Betrouwbaar, Betrokken en Bekwaam.

HET FUNDAMENT VAN TER STEEGE GROEP. ZODAT U WEET WAAROP U KUNT REKENEN.

Altijd en
overal richting.

“Wij nemen soms andere beslissingen dan niet-familiebedrijven, omdat we net iets verder
gaan of sneller kansen zien. Er is ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en initiatief van onze medewerkers. Onze focus ligt op de lange termijn met rentmeesterschap hoog in het vaandel.”

Hans ter Steege | Algemeen directeur Ter Steege Holding bv