Met elkaar

De Ter Steege Groep is een echt familiebedrijf. Inmiddels staat de vierde generatie aan het roer. Het familiekarakter heeft een grote invloed op de ontwikkeling en de cultuur van de Ter Steege Groep. Niet het winstoogmerk van de aandeelhouder is maatgevend, maar de langetermijnvisie en ondernemersmentaliteit. Met elkaar zorgen we voor een stabiele en vitale organisatie.

De Ter Steege Groep vierde dan ook haar eeuwfeest onder het motto ‘100 jaar met elkaar’. Die leus verwoordt treffend waar het collectief voor staat. Alle bedrijven binnen de groep zetten in op goede samenwerking met hun klanten. ‘Met elkaar’ beklemtoont ook de samenwerking van bedrijven en mensen binnen de groep. Ter Steege beseft dat medewerkers het belangrijkste kapitaal zijn van een organisatie en handelt daar ook naar.

Rieneke over Ter Steege Groep

Er zijn voor de samenleving.
We willen niet anders.

“Dankzij Ter Steege heb ik in Kenia kunnen meehelpen aan de bouw van 12 woningen voor kwetsbare families. Het was een ervaring met een lach en een traan. Fantastisch om op deze manier een steentje bij te dragen aan een betere maatschappij.”

Lucas Godeke | Metselaar bij Oude Lenferink Bouw Vastgoed