Watertoren opent haar deuren; ruim 400 kinderen bezoeken Watertoren

Op dinsdag 8 maart bezochten alle groepen van MFA ’t Berflo de naburige watertoren. Het gaat om alle kinderen die van ’t Berflo gebruik maken. In totaal zijn dit 20 groepen van de scholen Mikado en Paus Joannes, peuterspeelzaal De Vlinder en kinderdagverblijf Kindercentrum.nl. De kinderen werken aan een project met als thema ‘Architectuur’.

Historie

De watertoren, welke tot 2003 dienst deed, is aan het einde van de 19e eeuw gebouwd. Slechte sanitaire voorzieningen leidden toen tot epidemieën welke een groot aantal levens eisten. In 1895 besloot de gemeenteraad van Hengelo tot aanleg van een drinkwaterleiding in de stad. Als onderdeel van dit drinkwaterleiding netwerk werd ook deze watertoren gebouwd. In de watertoren zit een reservoir met een inhoud van 300 m3. De 300.000 liter water in het reservoir zorgde voor druk op het waterleidingnet. Bij de bouw van de toren, had de toren nog een andere kop. De schade die de toren in de twee wereldoorlogen opliep, werd sober hersteld. In 2003 werd besloten de watertoren uit gebruik te nemen omdat de capaciteit te weinig was om heel Hengelo van drinkwater te voorzien.

Rijksmonument

De 30 meter hoge toren is een Rijksmonument. Deze status krijgt het gebouw niet alleen vanwege architectonische kenmerken van het gebouw of vanwege de gaafheid vanwege het oorspronkelijke interieur. Ook de samenhang met de reinwaterkelders, waarin het opgepompte water werd opgeslagen om ook bij een grote behoefte aan water de toevoer te garanderen, een pompgebouw, de dienstwoning en kolenschuur maken deze toren bijzonder. Door de aanwezigheid van deze gebouwen, blijft het proces van waterwinning ook voor volgende generaties fysiek zichtbaar. De kinderen die de watertoren bezoeken, krijgen een uitleg over dit proces via een aantal platen die de eigenaar van de toren, Ter Steege Bouw Vastgoed, hiervoor heeft laten maken.

De blije factor

Ter Steege Bouw Vastgoed stelt de watertoren graag beschikbaar voor dit initiatief. ‘Wij steken onze nek uit voor het behoud van cultureel erfgoed en zetten ons in voor het zichtbaar en beleefbaar maken ervan. We doen dit op verschillende manieren. Zo zoeken we een nieuwe gebruiker en investeren we in de restauratie van dit rijksmonument. Door het vertellen van het verhaal van het ontstaan van de watertoren en de manier waarop hier gewerkt en gewoond is, verbinden we de materiële kant van het erfgoed met de immateriële kant. Daarnaast werken we vooral mee omdat juist kinderen blij worden van het bezoek aan een watertoren, die jarenlang voor iedereen gesloten bleef. En daar worden wij ook weer blij van!’ aldus Roy Nijenhuis, gebiedsontwikkelaar bij Ter Steege Bouw Vastgoed. Later dit jaar volgt nog een open dag waarbij andere geïnteresseerden de watertoren kunnen bezoeken.

Park Veldwijk

De watertoren staat in de parkachtige omgeving van het Hengelose Waterwingebied. Ter Steege Bouw Vastgoed kocht de locatie in 2004 van waterbedrijf Vitens. Inmiddels is de multifunctionele accommodatie ’t Berflo gerealiseerd en is het watertorenpark in aanleg. Over de invulling van de watertoren en het omliggende gebied is Ter Steege in overleg met omwonenden en andere belanghebbenden. De nieuwe plannen maken onderdeel uit van de revitalisatie van de wijk Veldwijk Noord. Samen met het nieuw te bouwen winkelcentrum vormen deze gebouwen het voorzieningenhart van Park Veldwijk.

Ter Steege is een opleider

We zien het als onze taak om de opleiding en ontwikkeling van mensen te stimuleren. Binnen onze Groep krijgt gemotiveerd talent alle kansen om zich optimaal te ontplooien. Daarnaast zijn we actief betrokken bij een goede aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven. Dit doen we onder meer via onze TopS Traineeships voor Hbo’ers, via een convenant met Saxion Hogescholen en door te fungeren als leerbedrijf.