Unieke samenwerking Saxion en Ter Steege

Masterclasses vormen brug tussen theorie en praktijk

Praktijkvoorbeelden (over)brengen naar studenten; dat vormt de basis voor de masterclasses voor de studenten van Saxion. Deze vormen jaarlijks een belangrijk onderdeel in de bouwgerelateerde opleidingen aan de Hogeschool in Enschede.

Samen met andere private en publieke organisaties uit de bouw- en vastgoedwereld verzorgt Ter Steege de inhoud van de masterclasses. De samenstelling van deze serie vindt in nauw overleg tussen Saxion en betrokken partijen plaats. Ter Steege verzorgde onlangs twee bijeenkomsten; te weten: Gebiedontwikkeling en Herbestemming.

Gebiedsontwikkeling

Op 2 oktober jl. mochten ruim 100 studenten letterlijk een kijkje nemen in de praktijk. De masterclass Gebiedsontwikkeling werd ter plekke op het Indië terrein, onder de oude sheddaken, gegeven.

Een koppeling tussen de theorie van gebiedsontwikkeling en dit praktijkvoorbeeld zorgde voor een prima overdracht van kennis en toepassing. Naast Erwin Tijhof, gebiedsontwikkelaar bij Ter Steege Bouw Vastgoed, was er medewerking van de gemeentelijke projectleider: Michiel ten Dam. Hij gaf inzicht in de rol van de gemeente op een private gebiedsontwikkeling. In de pauze hadden de studenten de gelegenheid het gebied te verkennen.

Uit deze masterclass blijkt dat de constante dialoog tussen de gemeente en de ontwikkelaar essentieel is om in te spelen op de veranderende behoefte van de klant. De studenten hebben door deze masterclass een beeld gekregen van het vaak lange traject dat voorafgaat aan de daadwerkelijke realisatie.

Herbestemming

Herbestemmen van (monumentale) panden is een specialiteit van Ter Steege. Geen wonder dat dit thema door ons als masterclass verzorgd wordt. Directeur Bert Hallink nam de studenten op 30 oktober jl. mee langs diverse praktijkvoorbeelden; uiteraard gecombineerd met de nodige theorie.

Herbestemmen is de bouwopgave voor de komende jaren. Begin oktober stuurde minister Blok nog een brief naar de Tweede Kamer over het herbestemmen van ca. 3 miljoen m2 Rijksvastgoed dat nog voor 2020 op de markt komt. Hoe ga je als bedrijfs- bouw- en vastgoedkundige met dit soort vraagstukken om? De opleiding bouwkunde moet daarom misschien wel transformeren in herbestemmingskunde.

Verder werd tijdens de masterclass ingezoomd op het herbestemmen van Industrieel Erfgoed. In Nederland zijn we al 40 jaar aan het oefenen. We kunnen op dat punt veel leren van onze oosterburen. Verder is herbestemmen erg duurzaam. Een baksteen kan vele honderden jaren mee. Na 40 jaar een gebouw slopen is eigenlijk euthanasie plegen.

Ook vanuit ons MVO-programma Maatschapwij zien wij het als onze taak om de ontwikkeling en opleiding van mensen te stimuleren. Ter Steege is als opleider dan ook blij op deze manier haar steentje bij te kunnen dragen.

Ter Steege is een opleider

We zien het als onze taak om de opleiding en ontwikkeling van mensen te stimuleren. Binnen onze Groep krijgt gemotiveerd talent alle kansen om zich optimaal te ontplooien. Daarnaast zijn we actief betrokken bij een goede aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven. Dit doen we onder meer via onze TopS Traineeships voor Hbo’ers, via een convenant met Saxion Hogescholen en door te fungeren als leerbedrijf.