Ter Steege Handel is door Effectory onderscheiden als World-class Workplace 2023-2024!

Met trots maken wij bekend dat Ter Steege Handel is onderscheiden als World-class Workplace 2023-2024! Voorheen keurmerk “Beste werkgever”. Dit label is een onderscheiding voor uitstekend werkgeverschap en onderstreept de inzet van ons om de bevlogenheid onder huidige en toekomstige medewerkers te bevorderen.

Ter Steege Handel heeft afgelopen november een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) gehouden waarin de medewerkers werd gevraagd hun eigen bevlogenheid en het werkgeverschap van de organisatie te beoordelen. Maar liefst 88% van de medewerkers heeft de vragenlijst ingevuld. Omdat de eNPS- en werkgeversscores uit het MTO boven de benchmark liggen is Ter Steege Handel uitgeroepen tot World-class Workplace.

Over World-Class Workplace

Effectory is 15 jaar geleden begonnen met het in kaart brengen en belonen van goede werkgevers en goed werkgeverschap, omdat zij geloven dat organisaties waar medewerkers worden gewaardeerd beter presteren. World-class Workplace, voorheen in Nederland bekend als Beste Werkgevers, is inmiddels uitgegroeid tot Nederlands grootste, onafhankelijke keurmerk voor goed werkgeverschap. World-class Workplaces worden door hun medewerkers hoger beoordeeld dan hun branchegenoten op goed werkgeverschap. Het keurmerk is niet te koop, organisaties kunnen het alleen verdienen door een goede beoordeling van hun eigen medewerkers. Dit maakt dat het keurmerk voor sollicitanten het bewijs is dat ze bij een goede werkgever terecht komen.

Ter Steege is een opleider

We zien het als onze taak om de opleiding en ontwikkeling van mensen te stimuleren. Binnen onze Groep krijgt gemotiveerd talent alle kansen om zich optimaal te ontplooien. Daarnaast zijn we actief betrokken bij een goede aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven. Dit doen we onder meer via onze TopS Traineeships voor Hbo’ers, via een convenant met Saxion Hogescholen en door te fungeren als leerbedrijf.