Minder slopen oude gebouwen, meer kwaliteit

Ter Steege zet vol in op hergebruik van karakteristieke gebouwen met een industrieel verleden in de regio Twente, getuige fraaie projecten als De Bleekerij in Boekelo en Indië Almelo. Ook op het gebied van renovatie profileert Ter Steege Bouw Vastgoed zich als een grote speler.

Door de focus op het behoud van industrieel erfgoed en renovatie kreeg Ter Steege een plek in het magazine Twentse Duurzame Bedrijven. Een speciale uitgave van Tubantia waarin verschillende Twentse bedrijven zich profileren op het gebied van duurzaamheid.

Op dinsdag 25 oktober werd aan de heer Erik Lievers gedeputeerde Provincie Overijssel, het eerste exemplaar van dit magazine uitgereikt. Aan het begin van de avond vond een paneldiscussie plaats waarbij het thema duurzaamheid verder is uitgediept. Het magazine wordt in heel Twente verspreid.

Ter Steege is een opleider

We zien het als onze taak om de opleiding en ontwikkeling van mensen te stimuleren. Binnen onze Groep krijgt gemotiveerd talent alle kansen om zich optimaal te ontplooien. Daarnaast zijn we actief betrokken bij een goede aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven. Dit doen we onder meer via onze TopS Traineeships voor Hbo’ers, via een convenant met Saxion Hogescholen en door te fungeren als leerbedrijf.