Kansen met gereedschap

Kansen met gereedschap. Voor mensen hier, en mensen daar.

De Vree en Sliepen schonk een tiental oude computers aan de stichting Betuwe Wereldwijd. Deze stichting knapt gebruikte gereedschappen, naaimachines, breimachines, fietsen en computers op voor mensen in ontwikkelingslanden. Het opknappen wordt gedaan door mensen met een beperking, zoals autisme of een verstandelijke beperking, vrijwilligers en (langdurig) werklozen. De opgeknapte goederen verzenden zij naar opleidingscentra en andere organisaties in ontwikkelingslanden die daarmee de armsten een kans bieden. Dit doen zij onder de internationale noemer Tools4Change.

Mocht u zelf ook gereedschap, computers, fietsen of naai- en breimachines willen schenken aan deze stichting dan kan dat natuurlijk. Voor meer informatie kunt u terecht op www.betuwewereldwijd.nl.

Lees nu: ons Duurzaamheidsverslag 2023!

Ter Steege is een opleider

We zien het als onze taak om de opleiding en ontwikkeling van mensen te stimuleren. Binnen onze Groep krijgt gemotiveerd talent alle kansen om zich optimaal te ontplooien. Daarnaast zijn we actief betrokken bij een goede aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven. Dit doen we onder meer via onze TopS Traineeships voor Hbo’ers, via een convenant met Saxion Hogescholen en door te fungeren als leerbedrijf.