Henk Pleijsier studeert af na zes maanden van onderzoek bij Ter Steege Bouw Vastgoed

Op 8 februari j.l. studeerde Henk Pleijsier af, na zes maanden van onderzoek bij Ter Steege Bouw Vastgoed.

De 23 jarige HBO Technische Bedrijfskunde student deed onderzoek naar de markt voor beleggershuurwoningen. Hij nam daarin mee het Leef!wel woningconcept van Ter Steege. De uitkomsten waren verrassend positief. Ook voor Henk met een eindcijfer acht!

Zowel Ter Steege en Henk kijken terug op een boeiende periode van samenwerken en leren. Beiden gaan nu de theorie in de praktijk brengen. Hiermee laat Ter Steege zien een bijdrage te leveren om talent voor de bouwbranche te laten groeien.

Welke student(e) volgt?

 

Ter Steege is een opleider

We zien het als onze taak om de opleiding en ontwikkeling van mensen te stimuleren. Binnen onze Groep krijgt gemotiveerd talent alle kansen om zich optimaal te ontplooien. Daarnaast zijn we actief betrokken bij een goede aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven. Dit doen we onder meer via onze TopS Traineeships voor Hbo’ers, via een convenant met Saxion Hogescholen en door te fungeren als leerbedrijf.