Groene samenwerking van start

Op dinsdag 1 september ondertekenden Staatsbosbeheer, Buitenfonds en Ter Steege Bouw Vastgoed een groene samenwerking voor de komende drie jaar. Voor elke woning die Ter Steege bouwt of renoveert, worden er twee bomen geplant. 

Duurzame stap

Het bouwbedrijf is actief bezig met het verminderen van CO2-uitstoot in haar processen en producten. Materiaal dat gebruikt wordt voor de bouw van de woningen is steeds duurzamer en ook de machines verbruiken minder energie. De samenwerking met Staatsbosbeheer en Buitenfonds is voor Ter Steege een manier om een extra stap te maken op het gebied van duurzaamheid.

Gezonde leefomgeving

Bomen zetten CO2 om in zuurstof en dragen op die manier bij aan een gezonde leefomgeving en verminderen CO2 in de lucht. Staatsbosbeheer, Buitenfonds en Ter Steege kijken uit naar een mooie samenwerking!

Ter Steege is een opleider

We zien het als onze taak om de opleiding en ontwikkeling van mensen te stimuleren. Binnen onze Groep krijgt gemotiveerd talent alle kansen om zich optimaal te ontplooien. Daarnaast zijn we actief betrokken bij een goede aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven. Dit doen we onder meer via onze TopS Traineeships voor Hbo’ers, via een convenant met Saxion Hogescholen en door te fungeren als leerbedrijf.