De kunst van het weven

‘Hans ter Steege opent tentoonstelling Historische Kring’

 Op zaterdag 29 augustus 2015 opent Hans ter Steege in De Smidse de jaarlijkse tentoonstelling van de Historische Kring Hellendoorn Nijverdal. Dit jaar staat de tentoonstelling in het teken van ‘weven’.

 Historische Kring Hellendoorn Nijverdal

De Historische Kring Hellendoorn-Nijverdal is een vereniging die bestaat uit geïnteresseerden in de geschiedenis van de gemeente Hellendoorn. Al sinds 1992 zetten zij zich in voor het behoud en  de herontwikkeling van cultureel erfgoed. Het organiseren van een jaarlijkse tentoonstelling in De Smidse is één van de manieren die bijdraagt aan het behoud van cultureel erfgoed.

Open Monumentendag

Voor de jaarlijkse tentoonstelling in De Smidse zoekt de Historische Kring steeds aansluiting bij het thema van de nationaal georganiseerde Open Monumentendag. Dit jaar is het thema Kunst en Ambacht. De tentoonstelling van de Historische Kring gaat over de ontwikkeling van de textielindustrie in het dorp Nijverdal in het algemeen en de kunst van het weven in het bijzonder. Onder andere honderden basisschool leerlingen bezoeken jaarlijks deze tentoonstelling.

 De toekomst

Weven is ook van toepassing op de toekomst van De Smidse en de omliggende fabrieken. Deze zijn in eigendom van Ter Steege Bouw Vastgoed en krijgen in de toekomst een nieuwe invulling. Nu nog maakt Ten Cate gebruik van een groot deel van de gebouwen op dit terrein. Ten Cate heeft een deel van de Smidse al verlaten. In de nieuwe invulling van het terrein blijft De Smidse zeker behouden.

 Tijdelijk gebruik

Totdat meer bekend is over een meer definitieve invulling, stelt Ter Steege De Smidse regelmatig beschikbaar voor culturele of maatschappelijke activiteiten. Enerzijds als teken van lokale betrokkenheid. Anderzijds als proces waarbij in de loop der jaren in en rondom De Smidse steeds meer van de nieuwe invulling zichtbaar zal zijn. Het verleden blijft zichtbaar en de toekomst weeft zich in het heden. Enkele voorbeelden van dit weven zijn de verschillende tentoonstellingen en optredens tijdens de afgelopen jaren: een akoestisch optreden georganiseerd door het lokale Zinin theater begin 2015 en de jaarlijks de tentoonstelling van de lokale Historsche Kring.

 

Ter Steege is een opleider

We zien het als onze taak om de opleiding en ontwikkeling van mensen te stimuleren. Binnen onze Groep krijgt gemotiveerd talent alle kansen om zich optimaal te ontplooien. Daarnaast zijn we actief betrokken bij een goede aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven. Dit doen we onder meer via onze TopS Traineeships voor Hbo’ers, via een convenant met Saxion Hogescholen en door te fungeren als leerbedrijf.