Bouwmaat Enschede fietst voor het goede doel!

 

12 februari jl. organiseerde Enscheday4Quality een spinning event om geld in te zamelen voor de Hospice Enschede. Bouwmaat Enschede heeft met teamleden

Leonie Blockhuis, Adriaan ter Steege en Guus van den Einde deelgenomen en werd daarbij fietsend ondersteund door vaste klant Richard Schoeman van

Laré Timmerwerken.

Door het team van Bouwmaat Enschede is € 537,50 opgehaald onder de (vaste) klanten van deze vestiging.  Het bedrag is door Ter Steege Handel

aangevuld met een bedrag van € 250,-  tot een totaal van € 787,50!

Het event bestond uit drie uur spinning in sessies van een uur.  Onder leiding van drie getrainde ‘spinners’ werd het luie zweet aangesproken en de deelnemers

fysiek behoorlijk aan het werk gezet. Uiteindelijk heeft de actie € 10.065,- opgebracht wat door de hoofdsponsor verdubbeld is tot € 20.130,- . Dit is na het event

overgedragen aan een zichtbaar geëmotioneerde beheerster van de Hospice Enschede. Zij sprak een warm en gemeend dankwoord uit richting de bezwete fietsers.

 

Ter Steege is een opleider

We zien het als onze taak om de opleiding en ontwikkeling van mensen te stimuleren. Binnen onze Groep krijgt gemotiveerd talent alle kansen om zich optimaal te ontplooien. Daarnaast zijn we actief betrokken bij een goede aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven. Dit doen we onder meer via onze TopS Traineeships voor Hbo’ers, via een convenant met Saxion Hogescholen en door te fungeren als leerbedrijf.