Betrokken geschenk voor de kerst

De samenleving vraagt steeds meer om maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Voor Ter Steege Groep niets nieuws. Wij zijn ons, al meer dan 100 jaar, bewust van de impact van al onze activiteiten op de maatschappij.

Ter Steege Groep wil bewust en structureel inhoud geven aan onze rol in de maatschappij en bijdragen aan het verduurzamen van onze activiteiten en producten. Daarom heeft Ter Steege voor de uitvoering van haar kerstpakketten aansluiting gezocht bij bedrijven die dit doel uitdragen. We werken hiervoor al een aantal jaren tot volle tevredenheid samen met de Sterkerij te Rijssen.

“De Sterkerij heeft als specifiek doel om personen – die als gevolg van een verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke beperking of door een psychische aandoening moeilijk een plaats in het arbeidsproces verwerven – op vernieuwende wijze aan een waardige en zinvolle deelname aan het maatschappelijke arbeidsproces te helpen”.

Daarnaast wordt binnen Ter Steege Groep op ander gebied samengewerkt met React Twente.

“De kernactiviteit van React Twente is het (re)-integreren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.. Zij begeleiden en bemiddelen naar werk en bieden zorgtrajecten aan. Daarnaast richt hun dienstverlening zich op de samenwerking met het (lokale) bedrijfsleven”.

Stichting React Twente heeft recent een interactieve chocolaterie opgetuigd genaamd “Twente Decadente Chocolaterie”. Het dient meerdere doelen: re-integratie, integratie van werk, jeugd en betrokkenheid maatschappij en sociale integratie. De chocolaterie is een leerwerkbedrijf voor werkzoekenden (Wajong, WIA, Ziektewet of Participatie) en zorg cliënten. Het biedt, onder begeleiding van een ervaren chocolatier en werkbegeleiders, werkervaring aan werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Voor ons kerstgeschenk in 2017 hebben we zowel met de Sterkerij als met Twente Decadente Chocolaterie samengewerkt.

Hiermee hebben wij met plezier één van onze speerpunten van ons maatschappelijk verantwoord ondernemen; betrokkenheid bij de maatschappij tot uitvoer gebracht.

Lees nu: ons Duurzaamheidsverslag 2023!

Ter Steege is een opleider

We zien het als onze taak om de opleiding en ontwikkeling van mensen te stimuleren. Binnen onze Groep krijgt gemotiveerd talent alle kansen om zich optimaal te ontplooien. Daarnaast zijn we actief betrokken bij een goede aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven. Dit doen we onder meer via onze TopS Traineeships voor Hbo’ers, via een convenant met Saxion Hogescholen en door te fungeren als leerbedrijf.