Audit FSC®/PEFC™

In de huidige maatschappij wordt het steeds belangrijker om de instandhouding van de natuur te ondersteunen. Door het gebruik van FSC® en PEFC™ kunnen wij hier ons steentje aan bijdragen. Daarom is het voor Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen belangrijk om enerzijds de klant te kunnen voorzien in duurzame materialen en anderzijds het MVO-aspect in ogenschouw te houden.

Op dinsdag 5 april jl. heeft de audit voor FSC® en PEFC™ plaatsgevonden. De auditor heeft de diverse procesbeschrijvingen, instructies en documenten van eerdere projecten nagelopen samen met de verantwoordelijke medewerkers.

De uitkomst van de audit is positief: ons certificaat blijft gehandhaafd. De komende tijd gaan wij aan de slag om de enkele zaken die nog verbetering behoeven aan te pakken. Zo blijven wij ons – ook op dit gebied – ontwikkelen en verbeteren.

Licentienummers:FSC: FSC-C120383; PEFC: PEFC/30-31-694

Ter Steege is een opleider

We zien het als onze taak om de opleiding en ontwikkeling van mensen te stimuleren. Binnen onze Groep krijgt gemotiveerd talent alle kansen om zich optimaal te ontplooien. Daarnaast zijn we actief betrokken bij een goede aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven. Dit doen we onder meer via onze TopS Traineeships voor Hbo’ers, via een convenant met Saxion Hogescholen en door te fungeren als leerbedrijf.