Aftrap Masterclasses Saxion samen met oud-studenten

Donderdag 8 september jl. is voor de vijfde keer de aftrap gegeven voor een serie van Masterclasses voor de bouwgerelateerde opleidingen van Saxion. Ter Steege Bouw Vastgoed biedt samen met drie andere Bouwpartners een aantal actuele thema’s aan, om zodoende studenten nog beter voor te bereiden op de sterk veranderende bedrijfstak.

Tijdens de introductie-masterclass gaf Wim Boomkamp, voorzitter College van Bestuur Saxion, de studenten mee over grenzen heen te kijken. Maak je wereld groter. Verdiep je in andere beroepsgroepen.

Deze presentatie werd gevolgd door de bouwpartners, die zich door middel van een korte pitch hebben voorgesteld. Namens Ter Steege Bouw Vastgoed gaf Hans ter Steege aan waarom jonge medewerkers en innovatie zo belangrijk zijn voor een organisatie. Hij gaf het advies aan studenten om je hart te volgen, want dat klopt.

Daarna was het de beurt aan oud-studenten om te vertellen wat hun ervaringen in het werkveld zijn. Bastiaan Piksen vertelde over het TopS traineeship van Ter Steege, waarin hij heeft ontdekt waar zijn passie ligt. De inbreng van oud-studenten gaf een nieuwe dynamiek aan de aftrap, omdat zij uitstekend in staat zijn de koppeling tussen onderwijs en bedrijfsleven uit te leggen.

Tot slot heeft Raimond Bartelink, directeur van de academie BBT, aangegeven dat een goede samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven essentieel is voor de kwaliteit van het onderwijs. De masterclasses zijn een voorbeeld van opleiden over disciplines heen.

Deze masterclass werd, onder leiding van Suzan Beuvink, afgesloten met een discussie tussen de studenten en de bouwpartners aan de hand van een aantal stellingen. De thema’s die hierbij centraal stonden waren ‘Smart Building’, ‘nieuw businessmodel gebiedsontwikkeling’ en ‘Vernieuwend opdrachtgeverschap’.

De masterclasses worden dit jaar voor de vijfde keer georganiseerd. De thema’s van de masterclasses worden door de bouwpartners van Saxion verzorgd. Deze gerenommeerde bouw- en vastgoedbedrijven hebben samen met Saxion in een convenant de strategische intentie uitgesproken om elkaar wederzijds te versterken.

Ter Steege is een opleider

We zien het als onze taak om de opleiding en ontwikkeling van mensen te stimuleren. Binnen onze Groep krijgt gemotiveerd talent alle kansen om zich optimaal te ontplooien. Daarnaast zijn we actief betrokken bij een goede aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven. Dit doen we onder meer via onze TopS Traineeships voor Hbo’ers, via een convenant met Saxion Hogescholen en door te fungeren als leerbedrijf.