MVO-Doelstellingen

Ook in de toekomst willen wij betrokken blijven bij de maatschappij. Daarom zijn er MVO doelen vastgesteld tot 2022. Wat willen wij bereiken op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Wij vinden drie speerpunten belangrijk.

  • Duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers
  • Respect voor het milieu
  • Betrokkenheid bij de maatschappij

Deze drie speerpunten hebben overlap met de Sustainable Development Goals, die wij vanuit ons MVO-beleid volgen.

Duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers

Gezonde en fitte medewerkers zorgen voor een gezond bedrijf. Daarom hebben we de 100+fit actie bedacht. Ons doel is dat minimaal 70% van onze medewerkers gebruik gaat maken van deze actie en mede daardoor medewerkers fit zijn en lekker in hun vel zitten.

Verder stimuleren we zoveel mogelijk opleiding en ontwikkeling van onze medewerkers.

Respect voor het milieu

Om ons steentje bij te dragen aan een goed milieu focussen we op minder ongesorteerd afval en minder CO2 uitstoot, op onze kantoren maar ook op de bouwplaats.

Betrokkenheid bij de maatschappij

Wij waarderen het dat medewerkers zich in hun vrije tijd inzetten voor een goed doel. Met Ter Steege in Beweging blijven we geld inzamelen voor deze goede doelen. Het bedrag dat we hiermee binnenhalen, wordt verdubbeld.

Daarnaast hebben we oog voor mensen die op afstand van de arbeidsmarkt staan. We willen de kansen benutten die er zijn om mensen niet aan de zijlijn te laten staan. We zijn hiervoor al gecertificeerd en proberen daarmee nog een trede extra te pakken.

 

Er zijn voor de samenleving.
We willen niet anders.