Twentse bedrijven verduurzamen samen de regio: Siers, DVEP Energie en Ter Steege

Een uitzonderlijk fijne samenwerking tussen drie Twentse bedrijven levert een grote bijdrage aan de verduurzaming van de regio. Samen zijn Siers, Ter Steege en DVEP Energie nu al verantwoordelijk voor de installatie van ruim vijfduizend zonnepanelen. In totaal betekent dit meer dan 1,5 Megawatt geïnstalleerd vermogen, goed voor de productie van ruim 1.500.000 kWh groene energie per jaar. Dit is genoeg energie voor 382 huishoudens per jaar.

Ter Steege, DVEP Energie en Siers zijn een partnerschap voor de lange termijn aangegaan. Met de gezamenlijke ambities en het vertrouwen dat er is tussen de bedrijven, streven zij samen naar een steeds duurzamer Twente. Wat nu al een groot succes blijkt.

Ter Steege

De activiteiten van Ter Steege Groep, ooit begonnen als bouwbedrijf, bestaan uit veel meer dan bouwen alleen. Ter Steege vindt het belangrijk om haar panden te verduurzamen, om zo de impact op het milieu te verkleinen en aan een gasloze toekomst te werken. Dat verduurzamen doet Ter Steege onder andere door het plaatsen van zonnepanelen op de daken van haar eigen gebouwen. Met de energie die hiermee wordt opgewekt, worden de kantoren, productiehallen en werkplaatsen verwarmd en de elektrische auto’s opgeladen. Zo werkt Ter Steege door heel Nederland aan het verminderen van het energieverbruik.

DVEP Energie

Om krachten te bundelen en de duurzaamheidsambities verder te kunnen nastreven, is DVEP Energie als duurzame energieleverancier en expert binnen de energiemarkt aangesloten bij de projecten van Ter Steege Groep. Al bij het eerste contact werd duidelijk dat de ambities en het Twentse karakter van beide bedrijven op één lijn liggen. “Er was gelijk een gevoel van vertrouwen en dat is nooit weggegaan”, aldus Bas Wolters, manager duurzaam bij DVEP Energie.

DVEP Energie begeleidt alle zonneprojecten vanaf de technische en financiële haalbaarheidsstudies, de subsidieaanvraag, het constructieadvies (onder andere netverzwaring, bliksembeveiliging), complete NEN 1010 opleverinspecties, supervisie op de realisatie tot en met het servicecontract. Het servicecontract is inclusief monitoring op dagelijkse basis, productieoverzichten, service-inspectie, schoonmaak en verzekering via fabrieksgarantie herverzekering. Zo zorgt DVEP ervoor dat alle klanten zo min mogelijk omkijken hebben naar het zonneproject terwijl ze tegelijkertijd continu op de hoogte zijn van de status en verwachtingen.

Siers

DVEP Energie en Siers werken al jaren succesvol samen. DVEP Energie heeft Siers betrokken bij de samenwerking met Ter Steege, om ook de kracht van Siers als solide, gecertificeerde partij te benutten bij de verduurzamingsplannen. Samen zijn ze in staat om zeer hoge kwaliteit te garanderen, iets wat alle drie de bedrijven van essentieel belang vinden.

Siers Installatietechniek is gespecialiseerd in de aanleg, het beheer en het onderhoud van zonnestroominstallaties en installeert jaarlijks duizenden panelen voor verschillende opdrachtgevers in heel Nederland. Siers is InstallQ-gecertificeerd voor zonnestroominstallaties en onderscheidt zich door zich als partner te positioneren voor klanten in de zonne-energiemarkt. Siers richt zich op een integrale aanpak, waarbinnen ook de expertise van midden- en laagspanning, aarding en bliksembeveiliging kan worden ingezet. Siers heeft daarbij de uitdrukkelijke taak te zorgen voor kwaliteit en veiligheid van de installaties. Een installatie aanleggen is relatief eenvoudig, maar is complex als het gaat om veiligheid.

Voorbeelden van projecten

De onderstaande locaties zijn verduurzaamd als resultaat van de samenwerking:

  • Bouwmaat Enschede: circa 1.000 panelen;
  • GAMMA Nijverdal: circa 1.000 panelen;
  • Ter Steege Materieeldienst Rijssen: circa 1.700 panelen;
  • Hoofdkantoor Ter Steege Rijssen: circa 150 panelen;
  • Eurol Nijverdal: circa 1.000 panelen.

Kijkend naar de toekomst zijn er al nieuwe projecten in ontwikkeling. Op dit moment zijn de drie bedrijven samen onder andere gestart met het zonneproject voor het ROC in Rijssen. Ter Steege Groep, DVEP Energie en Siers werken samen aan een duurzame toekomst voor Twente.

Lees nu: ons Duurzaamheidsverslag 2023!

Ter Steege is een opleider

We zien het als onze taak om de opleiding en ontwikkeling van mensen te stimuleren. Binnen onze Groep krijgt gemotiveerd talent alle kansen om zich optimaal te ontplooien. Daarnaast zijn we actief betrokken bij een goede aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven. Dit doen we onder meer via onze TopS Traineeships voor Hbo’ers, via een convenant met Saxion Hogescholen en door te fungeren als leerbedrijf.