Ter Steege is altijd op zoek naar ambitieuze studenten!

Vanuit ‘Ter Steege als opleider’ zijn wij altijd op zoek naar ambitieuze talenten. Door de nauwe contacten met het onderwijs willen we graag bijdragen aan de ontwikkeling en ervaring van jonge mensen.

Een goede mogelijkheid om hieraan vorm te geven is via het aanbieden van een stage of afstudeeropdracht bij de Ter Steege Groep. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten. De stagiair heeft een werkgever die hem verder helpt met zijn persoonlijke ontwikkeling, wij maken kennis met talent waar we in de toekomst misschien wel mee verder willen.

Dat Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen hier een belangrijke rol in speelt, blijkt wel uit het aantal stagiairs dat op dit moment óf stage loopt óf een afstudeeropdracht bij ons uitvoert. Maar liefst zes jonge mensen die gekozen hebben voor Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen als stagebedrijf. We wensen Jocelyn Boerman, Matthijs Boerman, Mark Dannenberg, Brian Kroesen, Ruben Wegstapel en Yorick Otto (ontbreekt op deze foto) veel succes!

Studenten die interesse hebben in een stage/afstudeeropdracht bij Ter Steege vanaf augustus 2017, kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info@werkenbijtersteegegroep.nl

Lees nu: ons Duurzaamheidsverslag 2023!

Ter Steege is een opleider

We zien het als onze taak om de opleiding en ontwikkeling van mensen te stimuleren. Binnen onze Groep krijgt gemotiveerd talent alle kansen om zich optimaal te ontplooien. Daarnaast zijn we actief betrokken bij een goede aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven. Dit doen we onder meer via onze TopS Traineeships voor Hbo’ers, via een convenant met Saxion Hogescholen en door te fungeren als leerbedrijf.