Ter Steege fitste bedrijf van Twente!

Onmeunig trots: wij zijn het fitste bedrijf van Twente! Deze prijs kregen wij uitgereikt op 25 maart 2022 tijdens TOM’s Business Blow-out.

Deze prijs komt voor ons in een prachtig jaar, nu we nog maar een kleine twee maand verwijderd zijn van het Ter Steege in Beweging Festival op 21 mei 2022. Dan komen wij, samen met collega’s, partners en kinderen, in beweging. Dit vijfjaarlijkse event wordt georganiseerd vanuit Ter Steege in Beweging. Het vitaliteitsprogramma zag het licht in 2016 en is de afgelopen jaren een begrip geworden in onze organisatie.

Waar we in 2016 begonnen met het organiseren van verschillende activiteiten, is Ter Steege in Beweging de afgelopen jaren gegroeid naar een totaalprogramma gericht op het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. We organiseren sportactiviteiten en clinics,  bewegen medewerkers om hun levensstijl te verbeteren en doen jaarlijks mee aan grote sportwedstrijden in de regio’s van de werkmaatschappijen.

Daarnaast ontvangt elke medewerker jaarlijks 100 euro die uitgegeven kan worden aan een gezonde levensstijl. Dit bedrag kunnen medewerkers besteden aan sportkleding, contributie of investeren in bijvoorbeeld een diëtist.

Om het belang van gezonde en fitte medewerkers te benadrukken, is er bij elke Ter Steege werkmaatschappij een kartrekker aangesteld. Deze kartrekkers zorgen op de werkvloer voor een heleboel enthousiasme. Samen met de familie Ter Steege namen zij de prijs afgelopen vrijdag in ontvangst.​​​​​​​

In de categorie ‘fitste bedrijf’ waren ook Subvention en Little Rocket genomineerd: twee mooie bedrijven die ook investeren in de gezondheid van hun medewerkers. Naast de categorie ‘fitste bedrijf’ werd ook een award uitgereikt voor ‘beste ondernemer’ en ‘beste start-up’. We feliciteren Niverplast (beste onderneming) en Fluidensity (beste start-up) met hun mooie prijs!

Wat een toppers zijn deze stoppers met roken!

Ter Steege is een opleider

We zien het als onze taak om de opleiding en ontwikkeling van mensen te stimuleren. Binnen onze Groep krijgt gemotiveerd talent alle kansen om zich optimaal te ontplooien. Daarnaast zijn we actief betrokken bij een goede aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven. Dit doen we onder meer via onze TopS Traineeships voor Hbo’ers, via een convenant met Saxion Hogescholen en door te fungeren als leerbedrijf.