Ter Steege draagt bij aan de brochure over Woningbouw volgens BENG

Het duurt nog even, maar vanaf 1 januari 2021 moeten nieuwbouwwoningen bijna energieneutraal zijn. Dat is vertaald in BENG-eisen (Bijna Energie Neutraal Gebouw). Deze eisen komen in de plaats van de huidige EPC.

In BENG wordt de energieprestatie uitgedrukt met drie indicatoren:

  • De energiebehoefte van het gebouw
  • Het primair fossiele energiegebruik
  • Het aandeel hernieuwbare energie.

In opdracht van het Lente-akkoord zijn in 2016 enkele woningconcepten aan de voorgenomen BENG-eisen getoetst, zowel grondgebonden woningen als hoogbouw. Hoe scoren deze concepten? Waar zitten knelpunten en welke verbeterpunten zijn er?

Jan Pas van Ter Steege Bouw Vastgoed heeft met ons eigen woonconcept Leef!wel enthousiast meegewerkt aan het onderzoek. Het resultaat is een toegankelijke brochure over de do’s en don’ts voor energieneutraal bouwen.

Download hieronder de brochure met op pagina 10 het woonconcept van Ter Steege:

https://www.lente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2017/02/Lente-akkoord-Woningbouw-volgens-BENG.pdf

Door ons voor te bereiden op het nieuwe stelsel, is Ter Steege Bouw Vastgoed klaar voor de toekomst!

Ter Steege is een opleider

We zien het als onze taak om de opleiding en ontwikkeling van mensen te stimuleren. Binnen onze Groep krijgt gemotiveerd talent alle kansen om zich optimaal te ontplooien. Daarnaast zijn we actief betrokken bij een goede aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven. Dit doen we onder meer via onze TopS Traineeships voor Hbo’ers, via een convenant met Saxion Hogescholen en door te fungeren als leerbedrijf.