Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen nu ook FSC en PEFC gecertificeerd

De samenleving van vandaag en morgen vraagt om maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).  Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen willen we bewust en structureel inhoud geven aan onze rol in de maatschappij en bijdragen aan het verduurzamen van onze activiteiten en producten. . Met het certificeren van onze processen zorgen we ervoor dat we hier dagelijks aandacht voor hebben en ons continu verbeteren. Begin 2013 is ons milieubeleid gecertificeerd volgens ISO 14001 en aan het eind van dat jaar is ons bedrijf als een van de eerste bouwbedrijven in Oost Nederland gecertificeerd voor de MVO-prestatieladder.

Met het FSC- en PEFC-certificaat wordt een intensief certificeringsproces afgesloten.

“Het mooie van alle certificeringen is dat telkens weer bleek dat we onbewust al heel veel zaken goed oppakten. Het was vaak slechts een kwestie van het vastleggen van de procedures en het bewust maken van onze collega’s over dit onderwerp. Daarbij beseffen we met ons allen dat het certificaat een mooi resultaat is, maar ook pas een begin van een continu verbeterproces.” aldus Judith ten Wolthuis. “Onze certificaten zijn belangrijke instrumenten om (potentiële) opdrachtgevers te laten zien dat het tegenwoordig al lang niet meer alleen blijft bij bouwen, maar dat onze plicht en zorg veel verder gaat. Bij Ter Steege zijn we ons daar in elk geval goed van bewust”, besluit Judith.

Ter Steege is een opleider

We zien het als onze taak om de opleiding en ontwikkeling van mensen te stimuleren. Binnen onze Groep krijgt gemotiveerd talent alle kansen om zich optimaal te ontplooien. Daarnaast zijn we actief betrokken bij een goede aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven. Dit doen we onder meer via onze TopS Traineeships voor Hbo’ers, via een convenant met Saxion Hogescholen en door te fungeren als leerbedrijf.