Spelend werken voor de toekomst!

De kinderen van de Koning Willem-Alexander school in Waddinxveen hebben op twee locaties een nieuw speeltoestel in gebruik genomen. Door samenwerking tussen de school, Bouwmaat Gouda en een goede klant van Bouwmaat Gouda kon dit gerealiseerd worden.

In de vergadering van de medezeggenschapsraad van de school stond ‘het vervangen van twee speeltoestellen’ op de agenda. De opgevraagde offertes overschreden ruimschoots het budget en er werd nagedacht over het uitstellen van dit project. Gelukkig kwam Bouwmaat Gouda in beeld..

Samen met een klant van het eerste uur ‘Tuinklussen met van der Dussen’ is de Manager Verkoop & Vestiging van Bouwmaat Gouda om tafel gegaan. Alle partijen raakten al snel enthousiast en het draaiboek voor de speeltoestellen was snel gemaakt: plaats bepalen, oude toestel verwijderen, uitgraven, valdemping aanbrengen, nieuwe toestellen plaatsen en keuren. Bouwmaat Gouda maakte wat ‘handjes’ vrij en ‘Tuinklussen met van der Dussen’ ging aan de slag. Dit resulteerde in twee mooie speeltoestellen en paste prima in het budget van de school.

Door samenwerking met verschillende partijen kunnen de kinderen van de Koning Willem-Alexanderschool weer fijn spelen op veilige speeltoestellen.

Dit project past erg goed bij ons MVO beleid. Verbinding zoeken met de klant en de maatschappij;  want de maatschappij dat zijn wij!

 

Ter Steege is een opleider

We zien het als onze taak om de opleiding en ontwikkeling van mensen te stimuleren. Binnen onze Groep krijgt gemotiveerd talent alle kansen om zich optimaal te ontplooien. Daarnaast zijn we actief betrokken bij een goede aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven. Dit doen we onder meer via onze TopS Traineeships voor Hbo’ers, via een convenant met Saxion Hogescholen en door te fungeren als leerbedrijf.