Ruimte voor de natuur!

Berlagehof, een binnenstedelijke herontwikkeling van Ter Steege Bouw Vastgoed in Groningen, is zo gewild dat sommige woningen inmiddels dubbel bewoond worden!

Op bijgaande foto’s is goed te zien dat pimpelmeesjes de speciaal daarvoor ingemetselde nestkastjes net onder de dakrand van de zogenaamde Laanwoningen gevonden hebben, mooi om te zien en een typisch voorbeeld hoe onze core business hand in hand kan gaan met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen!

Ter Steege is een opleider

We zien het als onze taak om de opleiding en ontwikkeling van mensen te stimuleren. Binnen onze Groep krijgt gemotiveerd talent alle kansen om zich optimaal te ontplooien. Daarnaast zijn we actief betrokken bij een goede aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven. Dit doen we onder meer via onze TopS Traineeships voor Hbo’ers, via een convenant met Saxion Hogescholen en door te fungeren als leerbedrijf.