Reginox en MVO

In het kader van MVO gaan ze bij Reginox ook “stekkeren”.

Om de CO2 uitstoot te verminderen is bij Reginox de eerste elektrische auto aangeschaft. Ook is er aan de muur vlakbij kantoor een stekkerpaal geplaatst zodat de auto niet alleen bij huis, maar ook op het werk opgeladen kan worden.

Reginox draagt hiermee bij aan een mindere belasting van het milieu.  Waarschijnlijk zullen er in de toekomst meerdere elektrische auto’s aangeschaft worden, dat is in ieder geval de wens!

Lees nu: ons Duurzaamheidsverslag 2023!

Ter Steege is een opleider

We zien het als onze taak om de opleiding en ontwikkeling van mensen te stimuleren. Binnen onze Groep krijgt gemotiveerd talent alle kansen om zich optimaal te ontplooien. Daarnaast zijn we actief betrokken bij een goede aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven. Dit doen we onder meer via onze TopS Traineeships voor Hbo’ers, via een convenant met Saxion Hogescholen en door te fungeren als leerbedrijf.