MVO-certificaat weer binnen!

De behoefte aan een duurzame inrichting van onze leefomgeving stijgt. De bouwsector kan daar een cruciale rol in spelen, zowel bij de ontwikkeling van nieuwbouw als het beheer en renovatie van bestaande bouw.

Ook Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen is ervan overtuigd dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) de standaard wordt voor ondernemen in de 21e eeuw. Vandaar dat dit onderwerp hoog op de agenda staat. Wij nemen hiermee verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Wij maken bewuste keuzes om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit. 

Duurzaam bouwen betekent voor Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen kwaliteit voor de lange termijn: gebruik van materialen, producten en diensten zodat die van waarde zijn en blijven.

We zijn daarom bijzonder blij dat Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen opnieuw gecertificeerd is voor MVO, prestatieladder niveau 3!

Ter Steege is een opleider

We zien het als onze taak om de opleiding en ontwikkeling van mensen te stimuleren. Binnen onze Groep krijgt gemotiveerd talent alle kansen om zich optimaal te ontplooien. Daarnaast zijn we actief betrokken bij een goede aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven. Dit doen we onder meer via onze TopS Traineeships voor Hbo’ers, via een convenant met Saxion Hogescholen en door te fungeren als leerbedrijf.