Medewerker en maatschappij: Anne zet zich in voor een groene toekomst

Anne Bolster werkt als gebiedsontwikkelaar bij Ter Steege Gebiedsontwikkeling. Ze is 29 en woont in Zwolle samen met haar vriend. Na haar werk zit ze niet stil: ze doet aan bootcampen, schilderen en heeft zich vorig jaar aangesloten bij Jong RES; een groep die jongeren vertegenwoordigd in de klimaatmaatregelen die nu genomen worden. Het gaat hier vooral om wind- en zonne-energie. 

Aan tafel 

De Regionale Energiestrategie (RES) is een nationaal programma van het Ministerie van Economische zaken en Klimaat om de klimaatdoelstellingen van 2030 te halen. Het ministerie heeft 30 regio’s in Nederland aangewezen en in de realisatie van de doelstellingen waren eerder vooral mensen van middelbare leeftijd betrokken.” De Jonge Klimaatbeweging en Klimaat Energiekoepel vonden dat er meer jongeren aan tafel moesten zitten in de regio’s. Uiteindelijk worden de beslissingen die op dit moment gemaakt worden, gemaakt voor onze toekomst. Daarom ontstond Jong RES,” legt Anne uit.

Jong RES houdt zich bezig met de energiestrategie en participatie in de regio’s en zorgt dat de mening van jongeren genoeg vertegenwoordigd is. “We hebben het ondertussen voor elkaar gekregen dat er ook echt jongeren aan tafel zitten in de energieregio’s. De jongeren zijn betrokken bij bestuurlijke overleggen en stakeholdersgroepen – die bestaan uit gemeentes, waterschappen, netbeheerders, energiecoöperaties (burgerinitiatieven) en natuur- en milieugroepen.”

Stem laten horen 

Anne is coördinator gewest Oost (Overijssel en Gelderland). Ze vertelt wat dat in houdt: “In totaal zijn er zeven vertegenwoordigers in regio Oost en ongeveer 30 jongeren. Wij zorgen er samen voor dat er jongeren enthousiast worden en mee willen denken. Ik heb een kernteam om me heen gevormd. Met het kernteam beslissen we hoe we Jong RES Oost verder vormgeven, praten we met stakeholders en organiseren we interne activiteiten, zodat de vertegenwoordigers hun werk beter kunnen doen. Uiteindelijk gaat het erom dat jongeren hun stem kunnen laten horen in de regio.” Zoals Anne deed in het online persmoment in de RES West-Overijssel.

Getipt 

Anne was bewust op zoek naar vrijwilligerswerk: “Toen ik van Groningen naar Zwolle verhuisde, stopte ik met het vrijwilligerswerk dat ik in Groningen had. Ik zocht daarom wat anders in deze regio en werd van verschillende kanten getipt voor de vacature van coördinator Oost bij Jong RES. Ik heb toen gesolliciteerd en werd aangenomen.”

Water aan de voeten 

Sinds Anne is gaan studeren, vond ze het steeds belangrijker om zich in te zetten voor een duurzame toekomst. “Ik vind dat we onze samenleving anders in moeten richten, zodat er ook voor ons en de generaties na ons nog een leefbare wereld is. Ik probeer daar ook zelf mijn steentje aan bij te dragen, door afval te scheiden, het gebruik van plastic te reduceren, bewuster te eten en elektrisch te rijden. Ik vind het heel belangrijk om bewustzijn te creëren, maar het is best lastig. Veel mensen willen hun gedrag pas aanpassen als het water ze (letterlijk) aan de voeten staat.”

Anne kwam in aanraking met duurzaamheid tijdens haar studie Vastgoed en Makelaardij. “Ik begon met studeren in de crisis. De opleiding was daarom ook in transitie en er werden veel dingen gekozen in de duurzaamheidshoek. Toen ik de minor Energy & Society ging volgen, raakte ik ook steeds meer geboeid door duurzaam leven. De minor ging over olie, brandstof, duurzame energie en alle macht die daaraan verbonden is. Dat opende mijn ogen: we moeten echt in transitie. Daar wil ik me graag voor inzetten.”

Ambities in werk 

In haar dagelijkse werk heeft Anne veel te maken met energie. Hoe probeert Anne haar ambities voor Jong RES te vertalen in gebiedsontwikkeling? “Onze projecten hebben altijd te maken met duurzame energie. We werken veel samen met gemeentes en zo kom ik veel dezelfde mensen tegen. Daarnaast kan ik ook de kennis die ik op doe met Jong RES inzetten in mijn gebiedsontwikkeling. Meer van de energietransitie begrijpen, helpt wel bij het realiseren van projecten.”

Wil je zelf meer weten over de plannen in jouw gemeente? Meestal communiceren gemeentes op hun website over informatieavonden en de gemeenteraad. Je kunt deze bijeenkomsten (online) bijwonen. Wil je meer weten over Jong RES? Kijk eens op https://jongres.nl/.

Ter Steege is een opleider

We zien het als onze taak om de opleiding en ontwikkeling van mensen te stimuleren. Binnen onze Groep krijgt gemotiveerd talent alle kansen om zich optimaal te ontplooien. Daarnaast zijn we actief betrokken bij een goede aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven. Dit doen we onder meer via onze TopS Traineeships voor Hbo’ers, via een convenant met Saxion Hogescholen en door te fungeren als leerbedrijf.