Julianaschool Rijssen aan de slag met het thema “architectuur en projectontwikkeling”

De drie groepen 8 van de Rijssense Juliansaschool gaan de komende weken aan de slag met het thema ‘architectuur en projectontwikkeling’. Duurzaamheid en herbestemming zijn daarbij centrale thema`s. De scholieren krijgen de opdracht een nieuw straatje te ontwerpen waarbij oude gebouwen de basis vormen.

Toen de onderwijzers hoorde dat één vaders projectontwikkelaar is bij Ter Steege Bouw Vastgoed was een verzoek voor een gastles snel gemaakt. De gastles was de start van het project. Aan de hand van praktijkvoorbeelden uit Boekelo en Almelo gaf Erwin Tijhof de kinderen een kijkje in zijn dagelijkse werk. De kinderen werden enthousiast van zijn voorbeelden en stelden geïnteresseerde vragen.

Om verder inspiratie op te doen gaan de klassen naar de oude binnenstad van Zutphen om combinaties te zien van ‘oude’ en ‘nieuwe’ architectuur.  De bijdrage van Ter Steege is er mede op gericht om kinderen al vroeg met techniek in aanraking te brengen. Zo helpen wij mee aan toekomstige medewerkers in de bouw- en vastgoed wereld.

Ter Steege is een opleider

We zien het als onze taak om de opleiding en ontwikkeling van mensen te stimuleren. Binnen onze Groep krijgt gemotiveerd talent alle kansen om zich optimaal te ontplooien. Daarnaast zijn we actief betrokken bij een goede aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven. Dit doen we onder meer via onze TopS Traineeships voor Hbo’ers, via een convenant met Saxion Hogescholen en door te fungeren als leerbedrijf.