Hoe wij omgaan met het Coronavirus

Binnen Ter Steege Groep volgen we de richtlijnen afgegeven door het RIVM. Dat betekent dat we onze medewerkers adviseren zo veel mogelijk thuis te werken als hun functie dit toelaat.

Heeft u of heb jij een afspraak bij ons? Wij adviseren zo veel mogelijk afspraken uit te stellen of elkaar te spreken via (video)bellen. Neem eerst contact op met uw/jouw contactpersoon om te overleggen of jullie afspraak doorgaat en zo ja op welke wijze.

Laten we er samen voor zorgen dat we al het mogelijke doen om verspreiding van het virus te voorkomen.

Lees nu: ons Duurzaamheidsverslag 2023!

Ter Steege is een opleider

We zien het als onze taak om de opleiding en ontwikkeling van mensen te stimuleren. Binnen onze Groep krijgt gemotiveerd talent alle kansen om zich optimaal te ontplooien. Daarnaast zijn we actief betrokken bij een goede aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven. Dit doen we onder meer via onze TopS Traineeships voor Hbo’ers, via een convenant met Saxion Hogescholen en door te fungeren als leerbedrijf.