Geerhard Averesch: 40 jaar in dienst bij Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen

Geerhard Averesch: 40 jaar toonbeeld van Betrouwbaar, Betrokken en Bekwaam!

Op 21 maart 1977 kwam Geerhard bij Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen in dienst als timmerman. Op 31 maart a.s. vieren we zijn 40-jarig jubileum!

Geerhard heeft zich in de afgelopen 40 jaar duidelijk ontwikkeld. Dat is helemaal in de lijn, zoals we die bij Ter Steege graag zien: nieuwsgierigheid, ondernemerschap en doorgaande opleiding.

Begonnen als timmerman, ontwikkelde Geerhard zich van voorman, assistent uitvoerder naar zijn huidige functie als uitvoerder. Verder heeft hij als leermeester heel wat leerlingen onder zijn hoede gehad.

Naast zijn functie als uitvoeder zet hij zich al jaren in voor de Ondernemingsraad, waarvan de laatste (bijna) 12,5 jaar als voorzitter!

We feliciteren Geerhard van harte met zijn jubileum en wensen hem veel succes en gezondheid voor de komende jaren!

Ter Steege is een opleider

We zien het als onze taak om de opleiding en ontwikkeling van mensen te stimuleren. Binnen onze Groep krijgt gemotiveerd talent alle kansen om zich optimaal te ontplooien. Daarnaast zijn we actief betrokken bij een goede aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven. Dit doen we onder meer via onze TopS Traineeships voor Hbo’ers, via een convenant met Saxion Hogescholen en door te fungeren als leerbedrijf.