Eerste lichting bouwprocesmanagers afgestudeerd

Wij feliciteren ons hoofd van de afdeling Service & Onderhoud, Tom Klokkenburg en zijn tien medestudenten met het behalen van het diploma bouwprocesmanager.

Vakmensen opleiden in de praktijk is een noodzaak voor de bouw- en vastgoedbranche. Binnen Ter Steege Bouw Vastgoed zijn er volop mogelijkheden voor talentontwikkeling en zelfontplooiing. De opleiding Bouwprocesmanager van SKOOB is hier een mooi  voorbeeld van.

Na de start in september 2012 is op 12 juni 2014 de eerste lichting van de Post-HBO opleiding Bouwprocesmanagement afgestudeerd. Gedurende de opleiding hebben zij zich bezig gehouden met een grote diversiteit aan onderwerpen rondom het managen van een bouwproces.

De opleiding is niet direct gefocust op de techniek van de bouw, maar juist het gehele proces en de beheersing daarvan is bekeken van initiatief tot de beheersfase: bouwprocesmanagement. Centraal in de opleiding staan de vaardigheden van de bouwprocesmanager, de soft skills.

Ter Steege is een opleider

We zien het als onze taak om de opleiding en ontwikkeling van mensen te stimuleren. Binnen onze Groep krijgt gemotiveerd talent alle kansen om zich optimaal te ontplooien. Daarnaast zijn we actief betrokken bij een goede aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven. Dit doen we onder meer via onze TopS Traineeships voor Hbo’ers, via een convenant met Saxion Hogescholen en door te fungeren als leerbedrijf.