Een tweede leven voor ons bouwafval

Op elke bouwplaats vind je afval. Het afval scheiden we in verschillende containers en wordt opgehaald als de containers vol zijn of als de bouw is afgerond. Ten Brinke is een van de bedrijven die zorgen voor het ophalen en recyclen van ons bouwafval. Henk ten Brinke, directeur bij Ten Brinke en verantwoordelijk voor het recyclen, vertelt meer over het proces.​​​​​​​

Ten Brinke is een echt familiebedrijf en viert dit jaar hun 75-jarig jubileum. Ooit begonnen als transportbedrijf voor zand en grind, doet het bedrijf nu veel meer dan dat. In de loop der jaren kwam er grondwerk bij en met het sluiten van de afvalstortplaatsen in de jaren tachtig openden zij hun eigen afval-sorteerplaats.

En op die sorteerplaats gaan we wat dieper in; want wat gebeurt er met het afval? Krijgt ons bouwafval een tweede leven? ​​​​​​​

HET PROCES

Ten Brinke haalt de containers op van de bouwplaats en brengt het afval naar hun sorteercentrum in Rijssen. Daar worden de containers gewogen en wordt er gecheckt of gescheiden afval schoon is; dus of de bak met hout alleen hout bevat en geen plastic. Is de bak schoon genoeg? Dan wordt het afval op de stapel met het materiaal gestort.

Het bouwafval wordt op een hoop gegooid in de hal. Daar haalt een graafmachine de grote stukken eruit en legt de stukken op stapels; hout bij hout, gips bij gips en plastic bij plastic. Als alle grote stukken eruit zijn, kan het nog niet gescheiden afval op de sorteerlijn. Door verschillende technieken scheidt de sorteerlijnen materialen van elkaar. Op die manier is het kleinere puinafval ook te sorteren. ​​​​​​​

HOOPJES AFVAL

Op de sorteerplaats vind je verschillende bulten met materialen. Met die materialen gebeuren drie dingen:

  1. De materialen worden gerecycled en krijgen een tweede leven.
  2. De materialen worden nuttig toegepast. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt voor het opwekken van energie.
  3. De materialen zijn niet te recyclen en kunnen niet nuttig toegepast worden. ​​​​​​​

Recyclen

Veel van de materialen zijn te recyclen. Denk bijvoorbeeld aan bakstenen en andere steensoorten. Het afval wordt verpulverd en vervolgens gebruikt als grondlaag voor asfalt. Ook hout kan goed gerecycled worden. Door het klein te maken, kunnen er nieuwe spaanplaten mee gemaakt worden. En die koop je vervolgens gewoon weer bij bijvoorbeeld de GAMMA.

Ook metaal en papier kan heel goed gerecycled worden. De materialen gaan terug naar de fabriek en daar maken ze er nieuwe producten van.

Nuttige toepassing

Hout dat niet gebruikt wordt voor bijvoorbeeld spaanplaten, wordt tot zaagsel gemaakt en helpt energie opwekken door het te verbranden. Ook gips wordt nuttig toegepast. Gips is een natuurproduct en is dus niet vervuilend. Henk vertelt: “Het gips dat hier binnen komt, wordt gebruikt als opvulling in grotten die gebruikt zijn voor de zoutwinning in Duitsland. Hiermee wordt voorkomen dat de aarde verzakt en verklein je de kans op aardbevingen.”

Geen tweede leven

Uiteindelijk zijn er maar twee soorten materialen die niet te recyclen zijn of een nuttige toepassing krijgen: dak afval en asbest. Daarom worden deze stromen gestort. ​​​​​​​

DE TOEKOMST

Waar het in de toekomst heen gaat binnen de recycle-wereld? Henk vertelt: “We spelen in op wat de bouwwereld gebruikt aan materialen. We denken nu bijvoorbeeld al na over hoe wij zonnepanelen goed kunnen verwerken. Daar zijn zeker nog heel veel uitdagingen, omdat een zonnepaneel een heel complex product is.”

Daar ligt voor Ten Brinke ook de grootste uitdaging. Hoe meer materialen er in een product zitten, hoe moeilijker het te recyclen is. Zonnepanelen zijn daar een goed voorbeeld van. Daarom start Ten Brinke het denkproces over de verwerking van zonnepanelen nu al op: “Over een jaar of 15 verwachten we de eerste zonnepanelen. We willen tegen die tijd ons proces op orde hebben om de panelen goed te kunnen recyclen.”

En over wat wij als bouwbedrijf beter kunnen doen? Daar zegt Henk het volgende op: “Scheiden. Vaak zijn er nu drie bakken op de bouwplaats, en dat is voldoende. Het is echter wel belangrijk dat in die drie containers de juiste materialen zitten. Nu zien we nog heel vaak dat in een container met bouwafval heel veel hout zit. Dit kost veel tijd om te scheiden en dus geld. Als al het hout bij het houtafval zit, scheelt dat ons een heleboel werk.”

AFVAL REDUCEREN

Binnen Ter Steege staan de maanden oktober, november en december in het teken van afval reduceren. Het herbruiken van materiaal, afval scheiden en zuinig omgaan met onze spullen staan al hoog op onze agenda. Door er deze maanden extra aandacht aan te schenken, willen we hier nog beter in worden. Onze medewerkers kunnen hun ideeën via onze ideeënbus insturen en ons Activatie Team (het team dat innovaties aanjaagt binnen Ter Steege) kiest de beste ideeën hieruit en kijkt hoe ze toe te passen zijn. 

Ter Steege is een opleider

We zien het als onze taak om de opleiding en ontwikkeling van mensen te stimuleren. Binnen onze Groep krijgt gemotiveerd talent alle kansen om zich optimaal te ontplooien. Daarnaast zijn we actief betrokken bij een goede aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven. Dit doen we onder meer via onze TopS Traineeships voor Hbo’ers, via een convenant met Saxion Hogescholen en door te fungeren als leerbedrijf.