Bouwmaat Gouda steunt Masterpeace

In het kader van de internationale vredesbeweging Masterpeace heeft Bouwmaat Gouda een 80-tal telefoons mogen ontvangen van CRH Bouwmaten. Masterpeace is actief in ruim 40 landen via lokale Masterpeace clubs.

Bouwmaat deelt hun visie: “Masterpeace zoekt wat ons verbindt, niet waar de verschillen zitten. Dialoog is essentieel om elkaar beter te begrijpen”  Dit doen de mensen van Masterpeace door lokaal met elkaar door middel van kunst en muziek een dialoog te starten o.a. in de straten en wijken van Kathmandu, Kaboel, Cairo tot aan Bogota.

Bouwmaat is dankbaar hieraan een steentje te kunnen bijdragen.

 

Ter Steege is een opleider

We zien het als onze taak om de opleiding en ontwikkeling van mensen te stimuleren. Binnen onze Groep krijgt gemotiveerd talent alle kansen om zich optimaal te ontplooien. Daarnaast zijn we actief betrokken bij een goede aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven. Dit doen we onder meer via onze TopS Traineeships voor Hbo’ers, via een convenant met Saxion Hogescholen en door te fungeren als leerbedrijf.