Aanmelding Twentse Duurzaamheidsprijs

De Spoelerij Indië terrein

Het Indië terrein in Almelo is volop in transformatie. Als ontwikkelaar en bouwer respecteren we de (cultuur) historische waarde van het aanwezige erfgoed. Dat maakt deze plek immers uniek en bijzonder.

Herbestemmen is al duurzaam, maar Ter Steege Groep gaat verder en ontwikkelt 18 energie neutrale woningen in deze oude fabriekshal. Door Ter Steege Bouw Vastgoed Hardenberg is de planvorming inmiddels afgerond en is de voorbereiding voor realisatie begin 2016 gestart. Na de realisatie gaat onze betrokkenheid verder, want wij nemen de verhuur exploitatie in eigen beheer om zo duurzaam bouwen tot iets alledaags te laten worden. Dit project is een prachtig voorbeeld van ons label Maatschapwij. Maatschapwij staat voor het totale MVO-programma van Ter Steege. Wij vinden dat een ieder zijn verantwoordelijkheid moet nemen in en voor de samenleving. Ook Ter Steege. Ons doen en laten heeft immers een grote impact op de maatschappij. Kortom, de maatschappij, dat zijn (ook) wij.

Vandaar onze aanmelding voor de Twentse Duurzaamheidsprijs, want dit project verdient dat zeker! De Twentse Duurzaamheidsprijs 2015 is een echte publieksprijs: iedereen kan en mag op haar of zijn favoriet stemmen. De drie genomineerden die uit deze stemming voortkomen dingen op 25 november mee naar de Twentse Duurzaamheidsprijs 2015. Meer hierover:  http://www.pioneering.nl/organisatie/nieuws/590/twentse-duurzaamheidsprijs-2015

Twente gaat voor duurzaam bouwen! Ter Steege Bouw Vastgoed uiteraard ook!

Klik hier voor de Facebookpagina.

Ter Steege is een opleider

We zien het als onze taak om de opleiding en ontwikkeling van mensen te stimuleren. Binnen onze Groep krijgt gemotiveerd talent alle kansen om zich optimaal te ontplooien. Daarnaast zijn we actief betrokken bij een goede aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven. Dit doen we onder meer via onze TopS Traineeships voor Hbo’ers, via een convenant met Saxion Hogescholen en door te fungeren als leerbedrijf.