Leren van de Tiny Houses op het Brouwerij terrein

Toen Ter Steege Gebiedsontwikkeling het terrein bij de Brouwerij in Hengelo kocht, wisten ze dat ze daar niet direct konden starten met ontwikkelen. Ze zochten een manier om de grond niet ongebruikt te laten, maar om  het een tijdelijke bestemming te geven. Tegelijkertijd hoorden ze vanuit het buiten- en binnenland veel over tiny houses. Kleine woningen die zich focussen op duurzaamheid en circulariteit, thema’s die aansluiten bij de actualiteit. Ter Steege Gebiedsontwikkeling was geïnteresseerd.

Zij zochten contact met Stichting Tiny Housing Twente. Die stichting verzamelde al een tijd een lijst met mensen die graag een tiny house wilden bouwen in Twente. Tiny Housing Twente vroeg aan de mensen in deze lijst naar de behoefte voor een plek in Hengelo. Daar kwamen uiteindelijk zes tiny houses uit.

Het concept tiny housing omvat veel actuele thema’s, waar wij in de woningbouw en renovatie ook mee te maken hebben. Locaties zijn schaars en worden steeds duurder en gezinnen worden steeds kleiner, dus moeten we efficiënt omgaan met ruimte. Duurzaam wonen en bouwen is erg belangrijk en ook circulariteit speelt een grote rol, we deden bijvoorbeeld met Ter Steege Bouw Vastgoed al eens mee aan een pilot in Enschede met Circulair bouwen. Daarnaast komt het thema noaberschap steeds vaker naar boven, iets wat je zeker terug ziet bij de Brouwerij. Ruimte bieden aan de zes tiny houses in Hengelo is een manier om te leren en nieuwe dingen te zien.

Naast het verbreden van de kennis over tiny houses, willen we ook onze kennis verbreden over het bouwen van industriële kleinere woningen. Bij de start van het tiny house traject werden onder de geïnteresseerden veel starters verwacht. Dit lijkt niet zo te zijn, kijkend naar de groep die daar nu woont. We proberen in de toekomst mogelijkheden te vinden om ook de groep starters, die juist moeilijk aan een normale woning kunnen komen, te betrekken bij tiny houses. Bijvoorbeeld in de vorm van het huren van een kleinere woning op een pauzelandschap.

Foto door Herman Honsbeek

Ter Steege stimuleert beweging

Sporten is gezond, zowel fysiek als mentaal. We voeren dan ook actief beleid om onze mensen sportief te laten bewegen. Dat is gezond voor henzelf en voor onze organisatie: fitte medewerkers die goed in hun vel zitten presteren beter. Directie en management hebben een voorbeeldfunctie en trekken geregeld zelf de sportkleren aan om in beweging te blijven. Via ons programma Ter Steege in Beweging delen we informatie, praktische tips en leuke ideeën over actief bewegen en gezonde voeding.