Disclaimer

Ter Steege Groep besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Echter kan Ter Steege Groep niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.Gebruik van enige informatie verkregen via deze website is voor eigen risico van de gebruiker.

Ter Steege Groep is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie, noch voor schade als gevolg van problemen, veroorzaakt door het verspreiding van informatie via het internet. Ook is Ter Steege Groep niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging die optreden bij het verstrekken van informatie of diensten.

Tevens aanvaardt Ter Steege Groep geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Ter Steege Groep via deze website.

Deze website bevat (hyper)links naar websites van andere organisaties en instellingen. Daarnaast worden vanuit andere websites links gelegd naar deze website. Ter Steege Groep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze (gelinkte) websites. Dergelijke (hyper)links zijn slechts opgenomen voor uw informatie en gemak hiervan.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Ter Steege Groep garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Ter Steege stimuleert beweging

Sporten is gezond, zowel fysiek als mentaal. We voeren dan ook actief beleid om onze mensen sportief te laten bewegen. Dat is gezond voor henzelf en voor onze organisatie: fitte medewerkers die goed in hun vel zitten presteren beter. Directie en management hebben een voorbeeldfunctie en trekken geregeld zelf de sportkleren aan om in beweging te blijven. Via ons programma Ter Steege in Beweging delen we informatie, praktische tips en leuke ideeën over actief bewegen en gezonde voeding.