Disclaimer

Ter Steege Groep besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Echter kan Ter Steege Groep niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.Gebruik van enige informatie verkregen via deze website is voor eigen risico van de gebruiker.

Ter Steege Groep is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie, noch voor schade als gevolg van problemen, veroorzaakt door het verspreiding van informatie via het internet. Ook is Ter Steege Groep niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging die optreden bij het verstrekken van informatie of diensten.

Tevens aanvaardt Ter Steege Groep geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of idee├źn verstrekt door of namens Ter Steege Groep via deze website.

Deze website bevat (hyper)links naar websites van andere organisaties en instellingen. Daarnaast worden vanuit andere websites links gelegd naar deze website. Ter Steege Groep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze (gelinkte) websites. Dergelijke (hyper)links zijn slechts opgenomen voor uw informatie en gemak hiervan.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Ter Steege Groep garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Ter Steege hernieuwt
industrieel erfgoed.

Bij binnenstedelijke ontwikkeling is het een uitdaging om bestaand en nieuw, verleden en toekomst op een organische manier met elkaar te verbinden. Als ontwikkelaar en bouwer respecteren we de (cultuur)historische waarde van het aanwezige erfgoed. We zien de landmarks van het verleden als een belangrijke pijler voor het stedenbouwkundig ontwerp. Daarom werken we samen met partners die op dit gebied tastbare toegevoegde waarde kunnen bieden.